Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Пещеры открыты 12.09.2019

Бозковские доломитные пещеры 8:00 - 16:00
Информация
Конепруские пещеры 8:00 - 16:00
Информация
Хыновскaя пещерa 9:00 - 15:30
Информация
Збрашовские арагонитные пещеры 9:00 - 16:00
Информация
Яворжичские пещеры 9:00 - 17:00
Информация
Младечские пещеры 9:00 - 16:30
Информация
Пещеры На Помези 9:00 - 16:00
Информация
Пещеры На Шпичаку 9:00 - 15:30
Информация
Пункевныe пещеры 8:20 - 16:00
Информация
Пещера Балцарка Вход на экскурсию в
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Информация
Катержинская пещера Вход на экскурсию в
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Информация
Слоупско-Шошувские пещеры Вход на экскурсию в
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, только короткий тур в 16
Информация
Пещера Bыпустек 9:00 - 16:00
Информация
Пещеры На Туролду Вход на экскурсию в
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Информация