14 show caves of the Czech Republic: VISITOR RULES IN EFFECT FROM NOVEMBER 22, 2021 Узнать
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Пещера Bыпустек - Цены, льготы и время работы для всех пещер

Цены

  • Взрослые

    150,- Kč

  • Льготная плата

    120,- Kč

  • Дети

    90,- Kč

Доплата


ЛЬГОТНАЯ ПЛАТА при предъявлении удостоверяющих документов:

- студенты до 26 лет
- пенсионеры от 65 лет

ДЕТИ И ИНВАЛИДЫ:
дети от 3 до 15 лет и инвалиды от 15 лет

- 50 % скидка
детский сад и организованные группы детей-инвалидов от 3 до 15 лет

БЕСПЛАТНО

- дети-инвалиды от 3 до 15 лет кроме группы,
- проводник инвалида,
- дети до 3 лет.