Show caves of the Czech Republic are open again Узнать
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Конепруские пещеры - Время работы - Конепруские пещеры 2022

Месяц Понедельник Вторник - пятница Выходные
Январь Закрыто Закрыто Закрыто
Февраль Закрыто Закрыто Закрыто
Март Закрыто Закрыто Закрыто
Апрель 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Май 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Июнь 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Июль 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Август 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Сентябрь 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Октябрь 8:30 - 15:00 8:30 - 15:00 8:30 - 15:00
Ноябрь Вход на экскурсию в

9:00, 11:00, 14:00

Вход на экскурсию в

9:00, 11:00, 14:00

Закрыто
Декабрь Закрыто Закрыто Закрыто
03.10.2022 | Закрыто
17.11.2022 | Закрыто