14 show caves of the Czech Republic: VISITOR RULES IN EFFECT FROM NOVEMBER 22, 2021 Узнать
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Яворжичские пещеры - Время работы - Яворжичские пещеры 2021

Месяц Понедельник Вторник - пятница Выходные
Январь Вход на экскурсию в

10:00 и 13:00

Вход на экскурсию в

10:00 и 13:00

Закрыто
Февраль Вход на экскурсию в

10:00 и 13:00

Вход на экскурсию в

10:00 и 13:00

Закрыто
Март Вход на экскурсию в

10:00 и 13:00

Вход на экскурсию в

10:00 и 13:00

Закрыто
Апрель Закрыто 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
Май Закрыто 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00
Июнь Закрыто 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00
Июль Закрыто 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00
Август Закрыто 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00
Сентябрь Закрыто 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
Октябрь Закрыто 9:00 - 15:00 9:00 - 15:00
Ноябрь Вход на экскурсию в

10:00 и 13:00

Вход на экскурсию в

10:00 и 13:00

Закрыто
Декабрь Закрыто Закрыто Закрыто