Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Zbraszowskie jaskinie aragonitowe

Leżą w malowniczej dolinie rzeki uzdrowisku Teplice nad Beczwą. Chodzi o wyjątkowy jaskiniowy systém europejskiego znaczenia powstały w wyniku równoczesnego działania atmosferycznych wód i ciepłych mineralnych wód wypływających z wielkich głębokości we wapinych skałach. Unikalny wystrój nadaje minerał aragonit, następnie Raftowe stalgmity i okrągłe rdzawe powłoki przypominające pączki. Najniższe poziomy jaskini są trwale zapełnione gazem dwutlenkiem węgla. Są najcieplejszymi jaskiniami w całej Czeskiej republice z całoroczną stałą temperaturą 14°C. Były odkryte w roku 1912 a do zwiedzania udostępnione od roku 1926. Niedaleko jaskini znajduje się najgłębsza przepaść Czeskiej republiki „Hranická Propast“. Jej sucha część, do której można swobodnie zajrzeć, ma głębokość –69,5 m, w zatopionej części, według najnowszego mierzenia w roku 2016 potwierdzona głębokość wynosi kolejnych -404 m. Całkowita głębokość – 473,5 m, dna do tej pory nie osiągnięto.

FACEBOOK