Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Zbraszowskie jaskinie aragonitowe

Charakterystyka

 • Leży na lewym brzegu rzeki Bečvy w uzdrowisku Teplice nad Bečvou.
 • Są jedynymi udostępnionymi czeskimi jaskiniami z hydrotermalną genezą w Republice Czeskiej.
 • Tworzą złożony, kilkupoziomowy kompleks korytarzy, sal, kominów i rozpadlin.
 • Są jedynymi udostępnionymi czeskimi jaskiniami z hydrotermalną genezą w Republice Czeskiej.
 • Posiadają unikatowe zdobienia krasowe - „pączkowate” naloty na ścianach, krystaliczne skupiska kryształów aragonitu, stalagmity raftowe.
 • Niżej położone pomieszczenia wypełnia dwutlenek węgla i tworzy w nich tzw. jeziora gazowe.
 • Są to najcieplejsze jaskinie w Republice Czeskiej - średnia temperatura powietrza w nich wynosi 14,5 °C.
 • Odkryto je na przełomie lat 1912-1913. Bracia Josef i Čeněk Chromi rozszerzyli szczelinę skalną w ścianie kamieniołomu, którą uchodziło ciepłe powietrze, i zeszli 42-metrową przepaścią do podziemi.
 • Mają one w sumie długość 1435 metrów z różnicą wysokości (deniwelacją) 55 m.
 • Trasa zwiedzania ma długość 375 metrów, a jej zwiedzanie z przewodnikiem trwa ok. 50-60 minut.
 • W 2003 roku Zbraszowskie Jaskinie Aragonitowe uznano za Narodowym Pomnik Przyrody.