Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Zbraszowskie jaskinie aragonitowe

Informacje

Leżą w malowniczej dolinie rzeki uzdrowisku Teplice nad Beczwą. Chodzi o wyjątkowy jaskiniowy systém europejskiego znaczenia powstały w wyniku…

Więcej

Pobierz godziny otwarcia i cennik w formacie PDF

Godziny otwarcia

01.02.2023

wejście

Kompletna recenzja

Kontakt

Lider: Barbora Šimečková
753 51 Teplice nad Bečvou 75
+420 581 601 866, +420 724 275 825, zbrasov@caves.cz
facebook.com/zbrasovskejeskyne
49°31′54.300″N; 17°44′45.000″E

Pokaż mapę

Trasy i ceny

cca 50-60 min
14-16 °C
95 %
375 m
126
 
On-line eTickets  
Pokaż bilety i rabaty

Wstęp

  • Pełna opłata

    190,- Kč

  • Obniżone opłaty

    160,- Kč

  • Dzieci

    100,- Kč

Opis

Zwiedzający z przewodnikiem schodzą do podziemi wprost z tarasu budynku administracyjnego. Już pierwsze schody z 70 stopniami są fizycznie najtrudniejsze, kolejne schody mają już tylko po kilka stopni i z dwoma wyjątkami wszystkie prowadzą również w dół. Przez górną kładkę dwupoziomowego skrzyżowania na Křižovatce (Skrzyżowaniu) prowadzi trasa do pierwszego przystanku w sali Zasedací síň (Sala posiedzeń), gdzie rzuca się w oczy skalny blok przypominający mównicę. Te partie jaskiń są już poglądowym przykładem krasu hydrotermalnego.

W części zwanej U Antoníčka (U św. Antoniego) przewodnik objaśni mechanizm powstania unikatowych raftowych stalagmitów. Koblihová síň (Sala pączkowa), z tablicą pamięci odkrywcy Josefa Chromego, swoją nazwę wzięła od złotawych formacji na ścianach przypominających posypane cukrem pączki.

Po schodach dojdziemy do dużego pomieszczenia z mostem wiszącym – sali Gallašův dóm. Przy wejściu można zajrzeć do przepastnego pomieszczenia Prokopová kaple (Kaplica Prokopa). Kaplicę, tak sam

Zwiedzający z przewodnikiem schodzą do podziemi wprost z tarasu budynku administracyjnego. Już pierwsze schody z 70 stopniami są fizycznie najtrudniejsze, kolejne schody mają już tylko po kilka stopni i z dwoma wyjątkami wszystkie prowadzą również w dół. Przez górną kładkę dwupoziomowego skrzyżowania na Křižovatce (Skrzyżowaniu) prowadzi trasa do pierwszego przystanku w sali Zasedací síň (Sala posiedzeń), gdzie rzuca się w oczy skalny blok przypominający mównicę. Te partie jaskiń są już poglądowym przykładem krasu hydrotermalnego.

W części zwanej U Antoníčka (U św. Antoniego) przewodnik objaśni mechanizm powstania unikatowych raftowych stalagmitów. Koblihová síň (Sala pączkowa), z tablicą pamięci odkrywcy Josefa Chromego, swoją nazwę wzięła od złotawych formacji na ścianach przypominających posypane cukrem pączki.

Po schodach dojdziemy do dużego pomieszczenia z mostem wiszącym – sali Gallašův dóm. Przy wejściu można zajrzeć do przepastnego pomieszczenia Prokopová kaple (Kaplica Prokopa). Kaplicę, tak samo jak najniżej położone części sali Gallašův dóm, wypełnia niewidzialne „jezioro gazowe“ dwutlenku węgla. Następnym jest skrzyżowanie korytarzy U Vodopádu (Przy wodospadzie), gdzie ściany zdobią klasyczne nacieki. Trasa prowadzi do Křtitelnice (Chrzcielnicy), tu na przemieszczonych raftowych stalagmitach przedstawiono wcześniejsze wyobrażenia o ich powstania, od których nazywano je „gejzerami“.

Korytarz prowadzi do największego pomieszczenia jaskiń – sali Jurikův dóm, gdzie odkrywcy dotarli pierwszy raz w 1913 roku, schodząc z powierzchni przez 42-metrowy komin. Sala opada do najniżej położonej partii zwanej Tunel, wypełnionej dwutlenkiem węgla. Jego stężenie przewodnik pokazuje przy pomocy „szkolnego“ eksperymentu z zapaloną świecą. W stropie sali wystaje skalna dekoracja Opona (Kurtyna), gęsto pokryta białymi igiełkami i kępkami minerału aragonitu.

Obok jaskini U Krokodýla (U krokodyla) i grupy raftowych stalagmitów Turecký hřbitov (Cmentarz turecki) schodzimy do 80-metrowej sztolni łączącej, wykutej w latach 2002-2005. Prowadzi przez kilka nowo odkrytych, małych jaskiń, z wyraźnym modelowaniem stropów i interesującymi geologicznie sedymentami.

Sztolnia kończy się na dolnym moście dwupoziomowego skrzyżowania, skąd prowadzą w dół schody do jaskini Veselá jeskyně (Wesoła jaskinia). Ostatnim dostępnym do zwiedzania pomieszczeniem jest Mramorová síň (Sala marmurowa), gdzie w letnim sezonie regularnie odbywają się wystawy współczesnych sztuk plastycznych i okazyjnie też kameralne koncerty. Ryska na tablicy przed sztolnią wyjściową oznacza poziom rzeki Bečvy, która zalała jaskinie podczas katastrofalnych powodzi w 1997 roku. Trasa zwiedzania kończy się na nabrzeżu rzeki Bečvy obok źródła kwaskowatej wody mineralnej Kropáčův pramen, tj. ok. 100 m od centralnej części kolumnady uzdrowiskowej.

o jak najniżej położone części sali Gallašův dóm, wypełnia niewidzialne „jezioro gazowe“ dwutlenku węgla. Następnym jest skrzyżowanie korytarzy U Vodopádu (Przy wodospadzie), gdzie ściany zdobią klasyczne nacieki. Trasa prowadzi do Křtitelnice (Chrzcielnicy), tu na przemieszczonych raftowych stalagmitach przedstawiono wcześniejsze wyobrażenia o ich powstania, od których nazywano je „gejzerami“.

Korytarz prowadzi do największego pomieszczenia jaskiń – sali Jurikův dóm, gdzie odkrywcy dotarli pierwszy raz w 1913 roku, schodząc z powierzchni przez 42-metrowy komin. Sala opada do najniżej położonej partii zwanej Tunel, wypełnionej dwutlenkiem węgla. Jego stężenie przewodnik pokazuje przy pomocy „szkolnego“ eksperymentu z zapaloną świecą. W stropie sali wystaje skalna dekoracja Opona (Kurtyna), gęsto pokryta białymi igiełkami i kępkami minerału aragonitu.

Obok jaskini U Krokodýla (U krokodyla) i grupy raftowych stalagmitów Turecký hřbitov (Cmentarz turecki) schodzimy do 80-metrowej sztolni łączącej, wykutej w latach 2002-2005. Prowadzi przez kilka nowo odkrytych, małych jaskiń, z wyraźnym modelowaniem stropów i interesującymi geologicznie sedymentami.

Sztolnia kończy się na dolnym moście dwupoziomowego skrzyżowania, skąd prowadzą w dół schody do jaskini Veselá jeskyně (Wesoła jaskinia). Ostatnim dostępnym do zwiedzania pomieszczeniem jest Mramorová síň (Sala marmurowa), gdzie w letnim sezonie regularnie odbywają się wystawy współczesnych sztuk plastycznych i okazyjnie też kameralne koncerty. Ryska na tablicy przed sztolnią wyjściową oznacza poziom rzeki Bečvy, która zalała jaskinie podczas katastrofalnych powodzi w 1997 roku. Trasa zwiedzania kończy się na nabrzeżu rzeki Bečvy obok źródła kwaskowatej wody mineralnej Kropáčův pramen, tj. ok. 100 m od centralnej części kolumnady uzdrowiskowej.