Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskynie Sloupsko-Szoszówskie

Jaskinie Sloupsko-Szoszówskie są skomplikowanym dwupoziomowym kompleksem korytarzy i głębokich przepaści. Zwiedzający mogą zobaczyć fascynujące głębie wnętrza rozległych przepaści i czarujące zdobienia naciekowe. Częścią trasy zwiedzania jest także światowej sławy stanowisko archeologiczne, Jaskinia Kůlna – prehistoryczne miejsce osadnictwa człowieka neandertalskiego, w którym odkryto także jego szczątki. Dla zwiedzających przygotowano także zwiedzanie niższych poziomów w konwencji przygodowej.