Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinie Punkvy

Punkewni jaskinie znajdują się Pustej dolina, 1 km od informacyjnego centrum Skalny młyn. Były stopniowo odkrywane w latach 1909-1933 przez roboczą grupę profesora Karla Absolona. Zwiedzający przechadzają się po ogromnych pomieszczeniach i korytarzach z naciekowym wystrojem na dno światowej sławy przepaści macocha. Głębokość przepaści wynosi 138,7 m, ale fascynujące są przede wszystkim jej długość i szerokość – 174 x 76 m. Dalszą część zwiedzania stanowi przejażdżka motorówką po podziemnej rzece Punkwie. Podczas przejażdżki zwiedza się Masarykowe pomieszczenie, które należy do najpiękniejszych jaskiniowych pomieszczeń Morawskiego krasu. Punkewni jaskinie nawiązują na najdłuższy jaskiniowy systém Czeskiej republiki – Amaterską jaskinię, której długość wynosi ponad 35 km.