Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinie Punkvy

Okolica

Przepaść Macocha

Przepaść Macocha jest największą i najpotężniejszą przepaścią krasową w Czechach. Imponująca jest powierzchnia przepaści o rozmiarach 174 x 76 m, oraz z uwagi na jej głębokość również jej kubatura. Do poziomu Dolnego Jeziorka głębokość Macochy wynosi 138,5 m. Przepaść powstała w wyniku jednego lub wielu zawałów potężnych komór leżących pod wielkim lejem krasowym. Powstała w ten sposób jaskinia określana jest w języku fachowym mianem przepaści krasowej typu „light hole”. Zwały materiału na dnie przepaści zablokowały bieg podziemnej rzeki Punkvy, a na ich powierzchni powstały dwa jeziorka, przez które przepływa część wód rzeki. Punkva wpływa do głębokiego na 13 m Górnego Jeziorka z długiego na 340 m i głębokiego na 22 m wodnego syfonu w Jaskinach Amatorskch. Wypływa z przepaści w głębokim na 49 m Jeziorku Dolnym, znikając w labiryncie podziemnych sal i korytarzy wodnych między przepaścią a Pustym Żlebem, gdzie ponownie ukazuje się na powierzchni.

.

Skalní Mlýn

Dom Natury Morawskiego Krasu (The Moravian Karst House of Nature)

Zamek Blansek

Zamek Blansek (Hrad Blansek)

Blansko

Miasto, renesansowy zamek, muzeum – ekspozycja dekoracyjnych i artystycznych wyrobów z żelaza, drewniany kościółek.

Blansko – miasto

Zamek Blansko (Chateau Blansko – Museum of the Blansko Region)

Nový hrad u Blanska

Ruiny rozległego gotyckiego zespołu zamkowego 4 km na południe od Blanska.Rozległy obszar zespołu zajmują ruin przedzamcza i niewielkie pozostałości starszego (tzw. Starego) zamku.

Nový hrad u Blanska

Rájec-Jestřebí

Renesansowy pałac, bardzo cenny pod względem architektury.

Rájec nad Svitavou pałac

Boskovice

Miejska strefa zabytków, Kościół św. Jakuba Starszego z 1346 roku, Synagoga Większa z 1639 roku, Cmentarz żydowski. Duża społeczność żydowska zamieszkiwała żydowskie miasto, z którego zachowały się liczne domy, synagoga, cmentarz żydowski i jedna oryginalna brama.

Boskovice – miasto

Zrujnować Boskovice (Hrad Boskovice)

Zamek Boskovice (Zámek Boskovice)

Lysice

Narodowy zabytek kultury, barokowy budynek na miejscu renesansowej twierdzy, ostatecznie zmodyfikowany na początku XIX wieku, słynie z bogato zdobionych wnętrz. Możliwość zwiedzenia ogrodów zamkowych.

Zamek Lysice