Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Koniepruskie jaskinie

Charakterystyka / Warunki naturalne

  • Są unikatowym fenomenem geomorfologicznym, stanowiskiem, gdzie odkryto skamienieliny z okresu paleozoiku, oraz znanym w świecie stanowiskiem mineralogicznym.
  • Posiadają stosunkowo bogatą i różnorodną paletę zdobień naciekowych, reprezentujących wszystkie pięć pokoleń zdobień jaskiniowych Czeskiego Krasu, od drobnych formacji krystalicznych i koralikowych, przez makarony, stalaktyty i stalagmity, sintrowe przegrody z jaskiniowymi perłami, aż po masywne wodospady sintrowe, łuski sintrowe oraz największy stalagmit w Czechach; unikatem na skalę światową są zawierające opale tzw. rozety koniepruskie.
  • Są stanowiskiem archeologicznym ze znaleziskami szczątków kostnych człowieka i jego narzędzi z okresu młodszego paleolit. Są znaczącym stanowiskiem paleontologicznym, miejscem odkrycia szczątków kostnych kręgowców i innych, głównie wymarłych gatunków zwierząt, zamieszkujących tereny Środkowych Czech od trzeciorzędu (np. niedźwiedzi, nosorożców włochatych, lwów jaskiniowych, turów, koni, wilków, małp itd.).
  • Należą do najcenniejszych w Czeskim Krasie biotopów będących pod ścisłą ochroną gatunków Microchiropter – nietoperzy i podkowców, które reprezentowane są tutaj przez aż 10 gatunków, w pierwszym rzędzie nocek duży i podkowiec mały, który tworzy tutaj najliczniejszą ze znanych w Czeskim Krasie kolonii; występują tutaj także przedstawiciele wielu grup bezkręgowców, np. motyl paśnik jaskiniowiec, rzadziej ćma szczerbówka ksieni;