Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Koniepruskie jaskinie

Są położone w środkowych Czechach 7 km od Berouna na objętym ochroną terytorium Czeskiego krasu niedaleko zamku Krzywoklat i Karlsztejn. Były odkryte w roku 1950 a do zwiedzania udostępnione od 1959 roku. Powstały we wapiennych skałach, ukształtowanych przed około 400 milionami lat w okresie dewonu. Rozciągają się na trzech poziomach – różnica wysokości wynosi ponad 70 m. Caąkowita długość przekracza 2 km, udostępniona trasa ma 620 m a czas zwiedzania trwa 1 godzinę. Na najwyższym poziomie w 15 wieku mieścił się tajny warsztat podróbki pieniędzy. Jaskinie są wyjątkowe ze względu na swą wystrój i paleontologiczne znaleziska, będące dowodem rozwoju przyrody przez ostatnie 1,5 miliona lat.

FACEBOOK