Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Koniepruskie jaskinie - Kompletny cennik

Wstęp

 • Pełna opłata

  150,- Kč

 • Obniżone opłaty

  110,- Kč

 • Dzieci

  70,- Kč

Dopłata

 • Foto, video

  40,- Kč

  Dopłata za użycie aparatu fotogr. i kamery obejmuje także telefony komórkowe. Fotografie i video nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. Bez statywu i kijek do selfie.


WSTĘP ULGOWY
Emeryci 65+ i studenci do 26 lat (za okazaniem legitymacji);

Dzieci:

 • dzieci od 3 do 15 lat;
 • osoby niepełnosprawne starsze 15 lat;

50 % zniżki na wstęp dla dzieci

 • przedszkole;
 • zorganizowane grupy osób niepełnosprawnych w wieku 3-15 lat.

WSTĘP WOLNY

 • dzieci do 6 lat, za wyjątkiem wycieczek zorganizowanych;
 • osoby doprowadzające osoby niepełnosprawne;
 • pojedyncze osoby niepełnosprawne w wieku 3-15 lat;
 • pracownicy administracji jaskiń zrzeszonych w ISCA.