Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Koniepruskie jaskinie

Charakterystyka / Historia

  • W średniowieczu były wykorzystywane jako tajna mennica fałszerska, co potwierdzają znalezione ścinki miedziane, półfabrykaty fałszywych monet, resztki ławy pregierskiej i innych narzędzi.
  • Zostały odkryte podczas jednego ze strzałów w kamieniołomie Zlatý Koník czternastego września tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego roku (14 .09. 1950).
  • Od roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego dziewiątego (1959) część ich środkowego i górnego poziomu dostępna jest do zwiedzania; trasa zwiedzania ma długość 620 m, a jej przejście zajmuje ok. 1 godziny.