Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Koniepruskie jaskinie

Charakterystyka / Ewolucja jaskini

Są trzypoziomowym systemem chodników, sal i przepaści w formacji wapieni dewońskich obszaru geologicznego zwanego Barrandien.

Posiadają stosunkowo bogatą i różnorodną paletę zdobień naciekowych, reprezentujących wszystkie pięć pokoleń zdobień jaskiniowych Czeskiego Krasu, od drobnych formacji krystalicznych i koralikowych, przez makarony, stalaktyty i stalagmity, sintrowe przegrody z jaskiniowymi perłami, aż po masywne wodospady sintrowe, łuski sintrowe oraz największy stalagmit w Czechach; unikatem na skalę światową są zawierające opale tzw. rozety koniepruskie.

Są unikatowym fenomenem geomorfologicznym, stanowiskiem, gdzie odkryto skamienieliny z okresu paleozoiku, oraz znanym w świecie stanowiskiem mineralogicznym.