Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Koniepruskie jaskinie

Charakterystyka

Jaskinie Koniepruskie są najrozleglejszym systemem jaskiń w Czechach. Z trzypoziomowego kompleksu sal, chodników i przepaści ze zdobieniami naciekowymi dwa poziomy dostępne są do zwiedzania. Jaskinie wyróżniają się przestrzeniami ukształtowanymi w masywie wapieni dewońskich, zdobieniami naciekowymi, w tym unikalnymi rozetami koniepruskimi, licznymi znaleziskami szczątków kostnych prehistorycznej zwierzyny, a także znaleziskami archeologicznymi ze starszej epoki kamienia. W największym pomieszczeniu – Jaskini Proška, znajduje się największy w Czechach stalagmit, a na górnym poziomie jaskini tajna średniowieczna mennica fałszerska.

Jaskinie Koniepruskie znajdują się w południowo-zachodniej części Czeskiego Krasu (Wysoczyzna Karlštejnska), 6 km na południe od Berouna, we wzgórzu Zlatý Kůň (475,34 m n.p.m.). Zznajdują się na terenie Parku Narodowego Zlatý Kůň w Parku Krajobrazowym Czeski Kras, zaliczane są także do europejskiej sieci obszarów objętych ochroną przyrody NATURA 2000.