Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Koniepruskie jaskinie

Charakterystyka

Czeski Kras

jest największym i najważniejszym obszarem krasowym w Czechach. Leży między Pragą i Zdicami, w centralnej części Barrandienu, na powierzchni około 144 km2. Tworzą go paleozoiczne sedymenty z okresu syluru i dewonu. Przerywane pasmo przeważnie wapiennych skał ma długość ok. 32 km i szerokość do 8 km. Pomimo stosunkowo małej wysokości nad poziomem morza, od 209 m n. p. m. (poziom Berounki koło Karlštejna) do 498,9 m n. p. m. (szczyt Bacín), powstał tu bogaty i złożony relief przede wszystkim w wyniku działania erozyjnego rzeki Berounki i jej dopływów, których doliny mają miejscami aż charakter kanionowy. W Czeskim Krasie jest ewidencjonowanych około 680 jaskiń, od zwykłych pieczar aż po złożone przepaściste systemy. Wiele z nich to ważne znaleziska archeologicze.

Czeski Kras jest od 1972 roku Chronionym Parkiem Krajobrazowym, ogłoszonym w Rozporządzeniu Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej nr 947/72-II/2 z dnia 12. 4. 1972 na powierzchni 12.823 ha.

Jaskinie Koniepruskie

  • leżą w południowo-zachodniej części Czeskiego Krasu (Karlštejnska pagórkowata kraina) w górze Zlatý kůň (Złoty koń 475,9 m n. p. m.), 6 kilometrów na południe od Berouna, na terytorium zabytku przyrody Złoty koń, który jest częścią Chronionego Parku Krajobrazowego Czeski Kras;
  • o całkowitej długości 2050 metrów do tej pory znanych korytarzy i sal z różnicą wysokości (deniwelacją) przekraczającą 70 metrów, tworzy trzypiętrowy system, największy w Czechach;
  • są unikatowym fenomenem geomorfologicznym, znaleziskiem paleozoicznych skamienielin i stanowiskiem mineralogicznym o znaczeniu światowym;
  • są cennym znaleziskiem paleontologicznym pozostałości szkieletów kręgowców i innych zwierząt zamieszkujących terytorium centralnych Czech od trzeciorzędu po współczesność;
  • są stanowiskiem archeologicznym ze znaleziskami pozostałości szkieletów ludzi i ich narzędzi z wczesnej epoki kamiennej;
  • w średniowieczu były wykorzystywane jako tajny warsztat fałszerzy pieniędzy;
  • w Czeskim Krasie należą do najcenniejszych biotopów ściśle chronionych gatunków latających ssaków – nietoperzy i podkowców;
  • od 1959 roku część środkowa oraz górne piętro zostały udostępnione do zwiedzania; trasa zwiedzania ma długość 620 m a jej pokonanie trwa ok. 1 godziny;
  • mają całorocznie temperaturę powietrza 10,6 °C i wilgotność do 100 %.