All 14 show caves of the Czech Republic temporarily closed in effort to prevent the spread of covid-19. Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskynia Katarzyńska

Wejście do Katarzyńskiej jaskini znajduje się w głębokim kanionie Suchej przełęczy niedaleko informacyjnego centrum Skalní mlýn. Zwiedzający przejdą wejściowym korytarzem do Głównego pomieszczenia, które było znane od dawna. Główne pomieszczenie ma rozmiary 95x44x20 metrów a jest największym, udostępnionym do zwiedzania podziemnym pomieszczeniem w Czeskiej republice. Doskonała akustyka tego pomieszczenia jest okazjonalnie wykorzystywana na koncerty muzyczne i śpewacze. Kolejną częścią jaskiń jest nowa Katarzyńska jaskinia odkryta w 1909 roku przez grupę pracowników profesora Karla Absolona. Do najpiękniejszych parti należy kolorowo oświetlony wytwór ‘’Czarownice’’ i ‘’Bambusowy lasek’’, składający się z cennych, kilka metrów wysokich stalagmitów. Wejście do jaskini jest od strony archeologicznej i paleontologicznej znaczącym miejscem – na wyjątkową uwagę zasługuje zbiorowe cmentarzysko jaskiniowych niedźwiedzi w jednym z kominów jaskini.