All 14 show caves of the Czech Republic temporarily closed in effort to prevent the spread of covid-19. Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskynia Katarzyńska

Okolica

Skalní Mlýn

Dom Natury Morawskiego Krasu (The Moravian Karst House of Nature)

Przepaść Macocha

Przepaść Macocha jest największą i najpotężniejszą przepaścią krasową w Czechach. Imponująca jest powierzchnia przepaści o rozmiarach 174 x 76 m, oraz z uwagi na jej głębokość również jej kubatura. Do poziomu Dolnego Jeziorka głębokość Macochy wynosi 138,5 m. Przepaść powstała w wyniku jednego lub wielu zawałów potężnych komór leżących pod wielkim lejem krasowym. Powstała w ten sposób jaskinia określana jest w języku fachowym mianem przepaści krasowej typu „light hole”. Zwały materiału na dnie przepaści zablokowały bieg podziemnej rzeki Punkvy, a na ich powierzchni powstały dwa jeziorka, przez które przepływa część wód rzeki. Punkva wpływa do głębokiego na 13 m Górnego Jeziorka z długiego na 340 m i głębokiego na 22 m wodnego syfonu w Jaskinach Amatorskch. Wypływa z przepaści w głębokim na 49 m Jeziorku Dolnym, znikając w labiryncie podziemnych sal i korytarzy wodnych między przepaścią a Pustym Żlebem, gdzie ponownie ukazuje się na powierzchni.

Przepaść Macocha

Blansko

Miasto, renesansowy zamek, muzeum – ekspozycja dekoracyjnych i artystycznych wyrobów z żelaza, drewniany kościółek.

Blansko – miasto

Zamek Blansko (Chateau Blansko – Museum of the Blansko Region)

Rudice

Murowany młyn wiatrowy typu holenderskiego, w którym znajduje się stała ekspozycja poświęcona historii gminy oraz mineralogii, speleologii, obróbki żelaza, hutnictwa i górnictwa. Obok młynia można zwiedzić Geopark.

Rudice

Ścieżka dydaktyczna Rudické doly

Rudické propadání (ponor)

Miejsce (ponor) w którym potoki powierzchniowe wpadają pod ziemię, do szczelin i przepaści krasowych.

Rudické propadání (ponor)

Arboretum Křtiny

Arboretum położone jest przy drodze między miasteczkami Křtiny i Jedovnice. Założone zostało w 1928 roku przez Augusta Bayera, byłego profesora tutejszego Wydziału Leśnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Brnie.

Arboretum Křtiny

The Krtiny Arboretum

Forest Pantheon (Lesnický Slavín)

Lesnický Slavín

Forest aesthetics – Forest Pantheon

Jedovnice

Miasto, centrum rekreacji.

Jedovnice