All 14 show caves of the Czech Republic temporarily closed in effort to prevent the spread of covid-19. Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskynia Katarzyńska

Charakterystyka

MORAWSKI KRAS

jest największym i najciekawszym obszarem krasowym w Republice Czeskiej. Leży na północ od Brna i z powierzchnią 94 km2 dewońskich wapieni (szerokość 3-5 km, długość 25 km) jest częścią Wyżyny Drahańskiej. Samodzielne hydrograficzne części dzielą go na część północną: system Punkvy, centralną: system potoku Křtinský i Jedovnický potok, oraz część południową: system Říčki.

JASKINIA KATARZYŃSKA

  • Leży w północnej części Morawskiego Krasu w kanionie Suchego żlebu, w Narodowym Rezerwacie Przyrody Wywierzyska Punkvy w Chronionym Parku Krajobrazowym Morawski Kras;
  • Jest paleowywrzeliskową jaskinią systemu hydrograficznego podziemnej rzeki Punkvy, a jej do tej pory znane pomieszczenia to dwie ogromne sale z szeregiem bocznych korytarzy, sal i kominów;
  • Całkowita długość wszystkich znanych pomieszczeń sięga 950 metrów z różnicą wysokości (deniwelacją) ponad 60 m. Trasa zwiedzania ma długość 580 metrów;
  • Główna sala o wymiarach 96 x 44 x 20 m jest największym dostępnym do zwiedzania podziemnym pomieszczeniem w Republice Czeskiej. Unikatem jaskini jest „Bambusowy lasek"– formacja wąskich laskowatych stalagmitów o wysokości aż 4 metry. Jej symbolem jest kolorowo oświetlona kamienna formacja „Czarownica";
  • Korytarz wejściowy i Główna sala są znane od niepamiętnych czasów. W 1909 roku zespół profesora Absolona odkrył dalszą część – Nową Jaskinię Katarzyńską. Rok później cała jaskinia została udostępniona do zwiedzania;
  • Czas trwania zwiedzania: 40 minut;
  • Temperatura powietrza: 7–8 °C, wilgotność względna: ok. 99 %;
  • Jaskinia jest cennym stanowiskiem paleontologicznym i archeologicznym.