Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinia Výpustek

Okolica

Křtiny

Barokowe sanktuarium maryjne Najświętszej Maryi Panny, często nazywane "perłą południowych Moraw", został zbudowany przez Jana Błażeja Santini, kostnica, miasto znane z jermarków i odpustów.

Křtiny

poutní místo kostel Jména Panny Marie

Arboretum Křtiny

Arboretum położone jest przy drodze między miasteczkami Křtiny i Jedovnice. Założone zostało w 1928 roku przez Augusta Bayera, byłego profesora tutejszego Wydziału Leśnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Brnie.

Arboretum Křtiny

Forest Pantheon (Lesnický Slavín)

Lesnický Slavín

Lesnický Slavín – studánky, palouky, památníky

Býčí skála

Býčí skála

Rudické propadání – Býčí skála

Adamov

Adamov – info

Alexandrova rozhledna – najstarsza kamienna wieża widokowa na Blanensku o ciekawej i poruszajacej historii. Stoi na wzgórzu Špičák (496 m n.p.m.) nad Adamovem już 125 lat. Po gruntownej odnowie przeprowadzonej w 2009 roku jej galeria widokowa znajduje się na wysokości prawie 14 m nad powierzchnią gruntu. Ofiaruje interesujący widok na dolinę Svitavy i na okoliczne lasy. Jest dostępna przez cały rok.

Huť Františka (Stará Huť u Adamova)

Originalny, historyczny, wysoki piec hutniczy tzw. typu belgijskiego zbudowany w 1748 roku. Jest najstarszym zachowanym tego typu piecem w Europi.

The Old Ironworks near Adamov (Stará Huť u Adamova)

Rudické propadání

Miejsce (ponor) w którym potoki powierzchniowe wpadają pod ziemię, do szczelin i przepaści krasowych.

Rudické propadání

Rudice

Murowany młyn wiatrowy typu holenderskiego, w którym znajduje się stała ekspozycja poświęcona historii gminy oraz mineralogii, speleologii, obróbki żelaza, hutnictwa i górnictwa. Obok młynia można zwiedzić Geopark.

Rudice

Ścieżka dydaktyczna Rudické doly

Nový hrad u Blanska

Ruiny rozległego gotyckiego zespołu zamkowego 4 km na południe od Blanska. Rozległy obszar zespołu zajmują ruin przedzamcza i niewielkie pozostałości starszego (tzw. Starego) zamku.

Nový hrad u Blanska