Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinia Výpustek

Charakterystyka

Morawski Kras

jest największym i najciekawszym obszarem krasowym w Republice Czeskiej. Leży na północ od Brna i z powierzchnią 94 km2 dewońskich wapieni (szerokość 3-5 km, długość 25 km) jest częścią Wyżyny Drahańskiej. Samodzielne hydrograficzne części dzielą go na część północną: system Punkvy, centralną: system potoku Křtinský i Jedovnický potok, oraz część południową: system Říčki.

JASKINIA VÝPUSTEK

  • leży w centralnej części Morawskiego Krasu w górnym odcinku doliny Křtinské údolí niedaleko Křtin w Chronionym Parku Krajobrazowym Morawski Kras
  • tworzą ją dwa piętra jaskiniowe prastarego systemu ponorowego potoku Křtinský potok
  • jest cennym stanowiskiem paleontologicznym, jednym z niewielu europejskich znalezisk kompletnych szkieletów fauny czwartorzędu (plejstocenu)
  • ma całkowitą długość wszystkich znanych pomieszczeń ok. 2500 metrów z różnicą wysokości (deniwelacją) 55 metrów
  • w okresie pierwszych badań speleologicznych w XVIII wieku była uważana za największą jaskinię Moraw
  • w XX wieku była intensywnie wykorzystywana: wydobywano tu gliny fosfatowe, jako magazyn wojskowy, niemiecka fabryka zbrojeniowa, tajne stanowisko dowodzenia czeskiej, a wcześniej czechosłowackiej armii na wypadek konfliktu zbrojnego, w którym byłaby użyta broń masowego rażenia (jądrowa, chemiczna, biologiczna).; pomimo to niektóre jej części zachowały się w pierwotnym stanie
  • przedstawia swoją przyrodę i burzliwą historię na trasie zwiedzania o długości 600 metrów, zwiedzanie trwa 75 minut
  • temperatura powietrza wynosi 7–9 °C, wilgotność względna ok. 95 %.