Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinia Na Turoldu

Wycieczka z przewodnikiem po jaskiniach. Rezerwacja tylko dla grup powyżej 15 osób. Wjazd osób indywidualnych bez rezerwacji w godzinach otwarcia.

Największy system jaskiniowy w wapieniach jurajskich w Republice Czeskiej wytworzyły wody podziemne pod wzgórzem Turold w Palavskich Wierchach (kopec Turold v Pálavských vrších). Białe ściany w labiryncie korytarzy i rozpadlin nie zdobią nacieki kalcytowe lecz różnorakie formy korozyjne podobne do raf koralowych oraz zastygłej, kamiennej piany z dużą ilością zagłębień i jamek, wewnątrz których występuje gruz delikatnych kryształków kalcytu, a ścianki pokrywają narośla przypominające kulki grochu.

FACEBOOK