Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinia Na Turoldu

Okolica

Mikulov

malownicze miasto, centrum winiarstwa, grobowiec rodu Detrichsteinów, pałac – wcześniej Zamek Lichtenstein, później Detrichstein, stojący na  skalnym klifie.

Mikulov

Barokowy zamek                                                                                                                                                                                                        Grobowiec Dietrichsteinów

Svatý kopeček

inne z wyraźnie dominujących nad Mikulovem wzgórz, obszar chronionych rzadkich gatunków roślin i zwierząt, kaplica pątników św. Sebastiana z drogą krzyżową.

Święta Górka (Svatý kopeček)

Kozí hrádek

łatwo dostepna ruina zamku na jednym z trzech skalnych wzgórz dominujących nad Mikulovem

Kozi Gródek (Kozí hrádek)

Pěchotní srub MJ-S 29 „Svah“ – bunkier piechoty MJ-S 29 „Svah“

jedyny dokończony bastion w okregu Mikulov z 1938 roku, który był wykorzystywany przez armię aż do 1999 roku

Bunkier przecipiechotny MJ-S 29 "Svah"

Pálava

Rezerwat biosfery UNESCO - wapienne skały, step i lasostep z wieloma skupiskami różnorodnej flory i fauny.

Pálava

Lednicko-valtický areál

obszar położony między rzeką Dyjí, Palawą i granicą Austri. Centralnymi ośrodkami regionu są Veltice i Lednice znane z zamków i parków. Od 1996 roku jest częścią światowego dziedzictwa kultury UNESCO

Zespół pałacowy Lednice – Valtice (Lednicko-valtický areál)

Dolní Věstonice

winiarska osada, która leży u podnóża Pawłowskich Wierchów, na brzegu Nowomlynskiego zbiornika wodnego, znane stanowisko archeologiczne, które rozsławiły znaleziska z okresu łowców mamutów, a szczególnie Venus z Vestonic, z archeologicznej ekspozycji w muzeum

Dolní Věstonice