Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinia Na Szpiczaku

Okolica

Jaskinie Na Pomezi

około 10 km na południowy zachód

Jaskinie Na Pomezi

Jeseník

Jeseník

Miasto uzdrowiskowe Jeseník

Miasto uzdrowiskowe Jesenik - łaźnie (zakłady wodolecznicze) ufundowane przez baleontologa doktora Priessnitza.

Lázně Jeseník

Twierdza na wodzie Jeseník

Twierdza na wodzie, jedyny zachowany obiekt z średniowiecznego systemu fortyfikacj, krajoznawcze muzeum Ziemi Jesenickiej.

Vodní tvrz Jeseník

Wieża widokowa Zlatý Chlum

22 m wieża widokowa na wysokości 885 m n. p. m.

Zlatý chlum – wieża widokowa

Supíkovice

Supíkovice

Śląska Carrara

Lipová-lázně

Malownicza górska wieś na granicy pogórza Grubego Jesenika i Gór Rychlebskich, z zachowanym w okolicy charakterem naturalnej przyrody. Obszar gminy jest bardzo urozmaicony – centrum gminy leży na 498 m n.p.m., szczyt góry Šerák wznosi się na 1.351 m n.p.m. Inne ważne kulminacje to: Mračná hora (1.272 m n.p.m.) i Smrk (1.125 m n.p.m.), który jest najwyższą górą Gór Rychlebskich.

Lipová-lázně

Śląski Semmering (Slezský Semmering)

Śląskim Semmeringiem z powodu górskiego profilu z wielką ilością serpentyn nazywa się linię kolejową z Hanušovic do Jeseníka. Jej losy, sięgające roku 1888, śledzi muzeum zbudowane w obiekcie dawnej centralnej nastawni na stacji Horní Lipová.

Muzeum kolei

Branná

Gmina górska nad rzeką Branną. Pierwsze wzmianki o tej gminie pochodzą już z 13. stulecia. Z pierwotnego grodu nad rzeką do czasów dzisiejszych dochowały się tylko resztki piwnic, wieży, umocnienia oraz pałaca.

Branná

Kolštejn

Vápenná

Wieś, która jest bramą prowadzącą do regionu Rychleb od strony Jesenika, na pograniczu Wyżyny Żulowskiej, Pogórza Hornolipovskiego oraz grzbietu Sokolskiego Gór Rychlebskich.

Rychlebskie ścieżki – jednolita sieć ścieżek rowerowych specjalnie przystosowana do przyjemnej jazdy na rowerach górskich w ścisłym kontakcie z przyrodą.

Vápenná

Rychlebské hory

Žulová

Pierwotnie gród w Żulowie zwany Frydberk zbudowany przez członków rodu słynącego z grabieży i okrucieństwa.

Žulová

Zámek Jánský Vrch

Narodowy zabytek kultury – dominuje nad Javornikiem. Historia zamku łaczy się z biskupstwem w polskim Wrocławiu. Jest jedynym udostępnionym zabytkiem powiatu jesenickiego i razem z miejskim parkiem jest centralną częścią miejskiej strefy zabytkowej

Zámek Jánský Vrch

Zlaté hory

Historyczne centrum miasta jest uznane za zabytkową strefę miejską z wieloma cennymi renesansowymi i barokowymi obiektami i kościołami.

Miejskie muzeum Zlaté Hory – ze stałą ekspozycją historii górnictwa i Regionu Gór Złotych.

Zlaté hory – Miasto

Zlaté hory – Centrum Informacji

Zlaté hory – muzeum

Velké Losiny

Gmina po raz pierwszy wspomniana już w 13. stuleciu, rozciąga się wokół potoka Losinka. W roku 1589 został zbudowany w miejscu byłej twierdzy zamek renesansowy. Najstarsza manufaktura papierniczaw Czechach, działająca nieprzerwanie od 1596 roku, zajmująca się ręcznym wytwarzaniem papieru. W Wielkich Losinach już w roku 1592 Jan z Żerotina założył łaźnie. Leczy się tutaj głównie choroby narządów ruchowych.

Velké Losiny

Velké Losiny – Handmade paper mill

Velké Losiny – Chateau