Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinia Na Szpiczaku

Charakterystyka

KRAS JESIONICKI

Tak można w uproszczeniu nazwać serię wielkich formacji i mniejszych wysepek wapieni krystalicznych – marmurów, występujących z znacznie pofałdowanych metamorfizowanych skał i magmatów głębinowych jednostek geologicznych obszaru lugickiego i morawsko-śląskiego w Kralickim Śnieżniku, Wyżynie Hanuszowickiej, Grubym Jesioniku, Górach Rychlebskich i Wyżynie Złotogórskiej Wschodnich Sudetów na Morawach Północnych. W wapieniach powstały tu liczne powierzchniowe i podziemne zjawiska krasowe, zwłaszcza leje krasowe, ponory i wywierzyska wód i jaskinie. Tylko jaskiń i przepaści jest tu ewidencjonowanych sto.

JESKINIA NA ŠPIČÁKU

  • Przechodzi przez szczyt Velký Špičák (516 m n.p.m.), który jest szczytem krasowego stożka występującego z sedymentów kontynentalnego lodowca między miejscowościami Písečná i Supíkovice na Wyżynie Supíkovickiej, 10 km na północ od miasta Jeseník. W starszej literaturze nazywana była też Jaskinia Supíkovicka lub Jaskinia w Supíkovicach (Tropfsteinhöhle in Saubsdorf).
  • Przeważnie horyzontalny labirynt korytarzy, rozpadlin i sal wytworzyły wody cieków powierzchniowych w wapieniach krystalicznych-marmurach, ale ich niezwykłe kształty nadały im podziemne jeziora wód roztopowych z kontynentalnego lodowca, który zwłaszcza w ostatniej epoce lodowcowej sięgał od północy aż po nasze terytorium.
  • Całkowita długość wszystkich do tej pory znanych korytarzy wynosi 410 m z różnicą wysokości (deniwelacją) ponad 10 m, wejście leży 439 m n.p.m., wyjście 437 m n.p.m.
  • Bezbarierowa trasa zwiedzania ma długość 220 metrów a zwiedzanie trwa 30 min.
  • Temperatura powietrza w jaskini jest stała 8 °C, wilgotność względna powietrza około 95 %.