Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinie Na Pomezi

Jaskinia położona jest 2 km odmiejscowości Lipowe Łaźnie (Lipová Lázně). Systém jaskiń był już częściowo znany w 1936 roku. Dopierow 1949 roku jaskinie zostały zbadane wcałości. Práce na dudostępnieniem jaskini były przeprowadzone w 1950 r. idokończone w 1955 r. Całkowita długość systemu jaskiniowego "Na pomezi" to 1870 m, ale wrzeczy wistości wystarczy pokonać 390 m, aby zobaczyć całą jaskinię. Jaskinia "Na Pograniczu” jest największym systemem jaskiń w Republice Czeskiej powstałymi w wyniku zjawiska krasowego, gdzie rozpuszczeniu uległ marmur. Charakteryzuje się ona wąskimi korytarzami, miejscowo przechodzące w miejscu ich skrzyżowania w wysokie szczelinowe sale.Do najbardziej ciekawych części jaskini należą: sala “Lodowa”, sala“ Upłaczącejwierzby”, korytarz “Rzymskichłaźni”, sala “Biała”, “Królewskikomin”, ”Skarbiec”isala “Wejściowa”. Typowe formy dla tej jaskini to bogata szata naciekowa, tworząca ogromne nacieki kaskado we oraz inne fantazyjne formyn acieków jak np.”Serce”.