Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinie Na Pomezi

Charakterystyka

Kras Na Pomezí

Jest to teren krasowy na niewielkiej powierzchni związany z warstwami dewońskich wapieni krystalicznych wewnętrznego pasma kompleksu Branná. Rozciąga się w górzystym krajobrazie obszaru Hornolipovská hornatina, na północ od miejscowości Lázně Lipová, w paśmie między przełęczą górską Na Pomezí i masywem Smrčníka. W czwartorzędzie w wyniku działania mrozów doszło do głębokiego naruszenia trzeciorzędowej powierzchni na znaczną głębokość. Dlatego zjawiska krasowe w wapieniach są podobne do zjawisk krasowych obszarów wysokogórskich i tworzą jednolity system jaskiniowy. Powierzchniowe zjawiska krasowe są rozwinięte dużo mniej i niekompletnie.

JASKINIA NA POMEZÍ

 • Leży na wschodnim zboczu góry Smrčník (799 m n. p. m.), ok.a 400 m pod przełęczą Na Pomezí (575 m n. p. m.), 2 km na północny wschód od miasta Lipová-Lázně.
 • Jest największą jaskinią krasową w wapieniach krystalicznych na terytorium Republiki Czeskiej.
 • Tworzy dwupiętrowy system rozgałęzionych, węższych rozpadlinowych korytarzy, sal i kominów.
 • Powstała przeważnie w wyniku działania erozyjnego wód podziemnego cieku.
 • Chodzi o kras o wyjątkowym charakterze z bardzo złożonym modelowaniem pomieszczeń jaskiniowych i stosunkowo bogatymi zdobieniami naciekowymi.
 • W ramach corocznego spisu potwierdzono tu obecność aż 10 gatunków nietoperzy.
 • Została odkryta w latach trzydziestych XX wieku podczas łamania marmurów w kamieniołomie Havránkův lom, a od 1950 roku jest dostępna do zwiedzania.
 • Całkowita długość do tej pory znanych części wynosi 1700 metrów z różnicą wysokości (deniwelacją) 45 metrów.
 • Długość trasy zwiedzania wynosi 390 metrów, średni czas trwania zwiedzania wynosi 45 minut.
 • Średnia temperatura powietrza na trasie turystycznej wynosi 7,7 °C, wilgotność powietrza sięga 99 %.
 • Jaskinia Na Pomezí została w 1965 roku uznana została za Narodowy Pomnik Przyrody.