14 show caves of the Czech Republic: VISITOR RULES IN EFFECT FROM NOVEMBER 22, 2021 Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinia Balcarka

Jaskinie Balcarka znajdują się w malowniczej dolinie niedaleko miejscowości Ostrov u Macochy. Podziemny labirynt korytarzy, szczelin i pomieszczeń jest utworzony we dwóch piętrach. Wejściowa ozdoba jaskinii jest wyjątkowym paleontologicznym i archeologicznym miejscem. Tutaj były odnalezione kości pleistocennych zwierząt, instrumenty z kamienia i kości a także ognisko ludzi starszej doby kamiennej. Kolejne części jaskinii były sukcesywnie odkrywane w latach 1923-1948 a odznaczają się bardzo bogatym, różnorodnym i kolorowym wystrojem naciekowym. Części, nazywane Galeria i Przyrodniczy korytarz, należą do najpiękniejszych miejsc Morawskiego krasu. Godne uwagi są także okrągłe przepaście, tzw. Rotundy.

FACEBOOK