Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinia Balcarka - Kompletny cennik

Wstęp

 • Pełna opłata

  150,- Kč

 • Obniżone opłaty

  120,- Kč

 • Dzieci

  80,- Kč

Dopłata


WSTĘP ULGOWY

 • Emeryci 65+ i studenci do 26 lat (za okazaniem legitymacji);

Dzieci

 • dzieci od 3 do 15 lat;
 • osoby niepełnosprawne starsze 15 lat;

50 % zniżki na wstęp dla dzieci

 • przedszkola;
 • zorganizowane grupy osób niepełnosprawnych w wieku 3-15 lat.

WSTĘP WOLNY

 • dzieci do 3 lat, za wyjątkiem wycieczek zorganizowanych;
 • osoby doprowadzające osoby niepełnosprawne;
 • pojedyncze osoby niepełnosprawne w wieku 3-15 lat.