Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinia Balcarka

Charakterystyka

Morawski Kras

jest największym i najciekawszym obszarem krasowym w Republice Czeskiej. Leży na północ od Brna i z powierzchnią 94 km2 dewońskich wapieni (szerokość 3-5 km, długość 25 km) jest częścią Wyżyny Drahańskiej. Samodzielne hydrograficzne części dzielą go na część północną: system Punkvy, centralną: system potoku Křtinský i Jedovnický potok, oraz część południową: system Říčki.

JASKINIA BALCARKA:

  • leży w północnej części Morawskiego Krasu, na malowniczym odcinku Suchego żlebu koło Ostrova u Macochy w Chronionym Parku Krajobrazowym Morawski Kras;
  • Balcarka jest labiryntem korytarzy, pomieszczeń i przepaści wytworzonym na trzech poziomach;
  • portal wejściowy był znany od niepamiętnych czasów i jest cennym stanowiskiem paleontologicznym i archeologicznym. Właściwe pomieszczenia jaskini były stopniowo odkrywane w latach 1923-1948;
  • całkowita długość wszystkich znanych korytarzy sięga 1150 metrów z różnicą wysokości (deniwelacją) ponad 40 metrów. Trasa zwiedzania ma długość 600 metrów;
  • Dla jaskini Balcarka są charakterystyczne bogate, różnorodne i barwne zdobienia;
  • czas trwania zwiedzania: 45 min;
  • temperatura powietrza: 7-8 °C;
  • wilgotność względna: ok. 99 %.