Since June 1, 2021 all 14 show caves of the Czech Republic have been re-open to the public again. Więcej
Bozkov Dolomity Caves will be CLOSED on August 4, 2021. Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinie Jaworzicskie

Podziemny systém jaworzyckich jaskini tworzy skomplikowany kompleks korytarzy, pomieszczeń i przepaści. Powstały nawyspie dewońskich wapiennych skał a do ich rozwoju przyczynił się poto Szpraniek. Główna część jaskiń była odkryta po kilkugodzinowym ciężkim wschodzeniu niższym piętrem już w roku 1938, kolejne partie były później odkrywane, przede wszystkim w piędziesiątych latach. Obecnie jest znane ponad 3,5 km korytarzy, z zego 788 metrów jest udostępnione do zwiedzania. Jaskinia ma przepiękny wystrój naciekowy, którego bogactwo ukazuje się w pełni w dwóch potężnych pomieszczeniach: Grysowym pomieszczeniu i pomieszczeniu Gigantów. Oprócz najpowszechniejszych typów naciekowego wystroju, które miejscami osiągają wielkie rozmiary, występują tutaj i tzw. Heliktyty, czyli nacieki, które rosną wbrew prawu grawitaci. Głównym obiektem jest ponad 2 metry wysoka firanka. Nieudostępnione zwiedzającym niższe piętro tworzy złożony labirynt korytarzy połączonych przepaściami, sięgającymi głębokości 60 metrów a do dzisiaj jeszcze dokońca niezbadanymi.

FACEBOOK