Since June 1, 2021 all 14 show caves of the Czech Republic have been re-open to the public again. Więcej
Bozkov Dolomity Caves will be CLOSED on August 4, 2021. Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinie Jaworzicskie - Kompletny cennik

Wstęp

 • Pełna opłata

  170,- Kč

 • Obniżone opłaty

  140,- Kč

 • Dzieci

  100,- Kč

Dopłata

 • Foto, video

  0,- Kč

  Pozyskanie dokumentacji wizualnej podczas zwiedzania jaskini wyłącznie do użytku osobistego i bez użycia statywu i kijka do selfie.


WSTĘP ULGOWY
- Emeryci 65+ i studenci do 26 lat (za okazaniem legitymacji);
- Dzieci:dzieci od 3 do 15 lat;osoby niepełnosprawne starsze 15 lat;

50 % zniżki na wstęp
- przedszkola;
- zorganizowane grupy osób niepełnosprawnych w wieku 3-15 lat.

WSTĘP WOLNY
- dzieci do 3 lat, za wyjątkiem wycieczek zorganizowanych;
- osoby doprowadzające osoby niepełnosprawne;
- pojedyncze osoby niepełnosprawne w wieku 3-15 lat.