Since June 1, 2021 all 14 show caves of the Czech Republic have been re-open to the public again. Więcej
Bozkov Dolomity Caves will be CLOSED on August 4, 2021. Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinie Jaworzicskie

Okolica

Ścieżka dydaktyczna Špraněk

Špraněk

Jaskinie Mladeczskie

około 8 km na północny wschód

Jaskinie Mladeczskie

Bouzov

Romantyczny zamek z początku XIV stulecia.

Bouzov Castle

Litovel

Urocze miasteczko, nazywane Hanácké Benátky.

Miasto Litovel

Muzeum Litovel

Loštice

Miasto Loštice

Muzeum Olomouckých tvarůžků A. W.

Olomouc

Dawniej stolica Moraw, perła wśród zabytkowych obszarów miejskich, znane między innymi z międzynarodowych wystaw kwiatów Flora.

Miasto Olomouc

Olomouc Region Card

Úsov

Pierwotnie średniowieczna twierdza z XIII w., przebudowana w 80 latach XVII w.;  między wieżami zamku dobudowano pałac w stylu manierystycznym z łowiecko-leśnym muzeum.

Úsov

Šternberk

Główna część zamku średniowieczna, pod koniec XIX wieku zamek przebudowany, unikalne zbiory oryginalnego muzeum rodowego i bogate wyposażenie wnętrz.

Šternberk

Náměšť na Hané

Náměšť na Hané  niemal kwadratowy obrys zamku otacza okrągły park, z którego aleje lipowe rozchodzą się na cztery strony świata. Wyjątkowy w skali Europy Środkowej układ parkowy.

Chateau Náměšť na Hané

Dom Natury Litovelské Pomoraví PLA

The Litovelske Pomoravi House of Nature