Since June 1, 2021 all 14 show caves of the Czech Republic have been re-open to the public again. Więcej
Bozkov Dolomity Caves will be CLOSED on August 4, 2021. Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinie Jaworzicskie

Charakterystyka

KRAS JAWORZYCKI

Kras Jaworzycki znajduje się na Bouzovskiej vrchovinie W przerywanych pasach wapieni dewońskich są tu rozwinięte powierzchniowe i podziemne zjawiska krasowe ze złożonymi warunkami hydrograficznymi.

Jaskinie Jaworzyckie:

  • Jaskinie leżą pod wzgórzem Špraněk niedaleko gmin Javoříčko i Březina, w malowniczym krajobrazie, którego dominantą jest zamek Bouzov.
  • Chodzi o złożony kompleks potężnych sal, przepaści i rozpadlin powstałych na kilku poziomach.
  • Część nazywana Święcona dziura i przepaść Zátvořice były znane od niepamiętnych czasów, pierwsza pisemna wzmianka z 1873 roku o przyległych podziemnych pomieszczeniach pochodzi od anonimowego autora. W 1938 roku została odkryta zasadnicza część Jaskiń Jaworzyckich przez zespół, który prowadził leśniczy Vilém Švec. Następne części były stopniowo odkrywane przez różnych amatorskich i profesjonalnych speleologów do dziś. Pomieszczenia Jaskiń Jaworzyckich są dostępne do zwiedzania od 1939 roku.
  • Całkowita długość wszystkich znanych korytarzy sięga ponad 4000 metrów z różnicą wysokości (deniwelacją) ponad 60 metrów. Trasy zwiedzania są dwie, długa 800 i krótka 450 metrów.
  • Jaskinie Jaworzyckie są unikatowe dzięki swoim bogatym, zachowanym i rozmaitym zdobieniom naciekowym. Należą do najpiękniejszych jaskiń w Republice Czeskiej.
  • czas trwania zwiedzania: krótka trasa 40 i długa 60 minut
  • temperatura powietrza: 7-8 °C, wilgotność względna: ok. 99 %