Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskynia Chýnowska

Chýnowska jaskinia była odkryta w 1863 roku przy pracach w kamieniołomie. W roku 1868, po przygotowaniu, stała się pierwszą, udostępnioną turystom jaskinią na terenie Czeskiej republiki. Do dzisiaj się zachowały pierwotne, kamienne schody a zwiedzanie jaskini jest małą, romantyczną wycieczką po historii. Chynowska jaskinia była stopniowo tworzona rozszerzaniem szczelin poprzez korozję, przy czym do kształtu korytarzy przyczyniła się wyryskująca i wypłukująca działalność wody. Nie wyróżnia się naciekowym wystrojem, ale kolorem ścian i stropów, gdzie białe, żółte i brązowe położenia marmuru zmieniają się z ciemnymi warstwami amfibolitów. Te dwa materiały górskie mają udział w powstaniu godnych uwagi, okrągłych kształtów na ścianach, tzw. Stromego korytarza jaskini, występują aż do głębokości 41 metrów pod poziomem podziemnego potoku. Całkowita długość systemu jskini, który nie jest jeszcze zbadany, wynosi więcej niż 1400 metrów, z tego 260 metrów jest udostępnione zwiedzającym. W pomieszczeniach wyłączonych od zwiedzania, przebiegają speleologiczne i głębinowe badania, dzięki którym w 80-tych i 90-tych latach były odkryte rozległe, trwale zatopione pomieszczenia z wyjątkowymi szczotkami krystalicznymi z krzemienia i innych mineralu.

FACEBOOK