Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskynia Chýnowska

Charakterystyka

CHYNOWSKI KRAS

jest to niewielki teren krasowy związany z formacją wapieni krystalicznych chynowsko-ledeczskiego pasma tzw. barwnej grupy skał obszaru geologicznego moldanubik. Leży na południowo-zachodnim skraju Wyżyny Czesko-Morawskiej na Pacovskim terenie pagórkowatym w pobliżu miasta Chýnova. Wapienie są tu wspólnie i amfibolitami ułożone w okolicznych paragnejsach dwumikowych, a całe pasmo jest podzielone na kilka mniejszych bloków. Prócz Jaskini Chynowskiej można zobaczyć tu zjawiska krasowe również w okolicy miejscowości Věžná, w dolinie Josafat, a zwłaszcza w okolicy Velmovic.

  • Leży na południowym zboczu góry Pacová hora (589 m n. p. m.) w pobliżu miejscowości Dolní Hořice, 2 km na północny wschód od miasta Chýnova.
  • Jest to złożony system krasowy, powstały w gruboziarnistych wapieniach krystalicznych i częściowo też w niekrasowych minerałach amfibolitach, przeważnie w wyniku erozji wodami podziemnego cieku.
  • Brak tu klasycznych zdobień krasowych, ale jest absolutnie unikatowy swoistym modelowaniem pomieszczeń jaskiniowych i wyjątkowo bogatym zabarwieniem ścian i stropów.
  • Jest cennym stanowiskiem geologicznym i mineralogicznym.
  • Jest największym naturalnym zimowiskiem nietoperza nocka Natterera w Europie.
  • Odkryta została w 1863 roku podczas wydobycia wapienia w jednym z byłych gospodarskich kamieniołomów i od 1868 roku jest pierwszą udostępnioną do zwiedzania jaskinią na terytorium Czech i Moraw; do dziś jest zachowany oryginalny romantyczny charakter jej udostępniania.
  • Całkowita długość do tej pory odkrytych części wynosi 1400 m z różnicą wysokości (deniwelacją) 74 m; prawie jedna czwarta znanych korytarzy jest trwale zalana wodą.
  • Długość trasy zwiedzania wynosi 220 m z różnicą wysokości 42 m, średni czas trwania zwiedzania wynosi 45 minut.
  • Temperatura powietrza na trasie turystycznej wynosi 5-9 °C, wilgotność 96-100 %; w niektórych pomieszczeniach temperatura w okresie zimowym opada poniżej zera.
  • W 1992 roku została zaliczona do kategorii zabytków przyrody.