14 show caves of the Czech Republic: VISITOR RULES IN EFFECT FROM NOVEMBER 22, 2021 Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskinia Výpustek - Przegląd godzin otwarcia - Jaskinia Výpustek 2021

Miesiąc Poniedziałek Wtorek - Piątek Weekend
Styczeń zamknięte wejście

10:00, 12:00, 14:00

wejście

10:00, 12:00, 14:00

Luty zamknięte wejście

10:00, 12:00, 14:00

wejście

10:00, 12:00, 14:00

Marzec zamknięte wejście

10:00, 12:00, 14:00

wejście

10:00, 12:00, 14:00

Kwiecień zamknięte wejście

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

wejście

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Maj 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
Czerwiec 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
Lipiec 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
Sierpień 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
Wrzesień wejście

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

wejście

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

wejście

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Październik zamknięte wejście

9, 10, 11, 12, 13, 14

wejście

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Listopad zamknięte wejście

10:00, 12:00, 14:00

wejście

10:00, 12:00, 14:00

Grudzień zamknięte wejście

10:00, 12:00, 14:00

wejście

10:00, 12:00, 14:00

24.12.2021 - 26.12.2021 | zamknięte