Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Koniepruskie jaskinie - Przegląd godzin otwarcia - Koniepruskie jaskinie 2022

Miesiąc Poniedziałek Wtorek - Piątek Weekend
Styczeń zamknięte zamknięte zamknięte
Luty zamknięte zamknięte zamknięte
Marzec zamknięte zamknięte zamknięte
Kwiecień 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Maj 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Czerwiec 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Lipiec 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Sierpień 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00
Wrzesień 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00
Październik 8:30 - 15:00 8:30 - 15:00 8:30 - 15:00
Listopad wejście

9:00, 11:00, 14:00

wejście

9:00, 11:00, 14:00

zamknięte
Grudzień zamknięte zamknięte zamknięte
03.10.2022 | zamknięte
17.11.2022 | zamknięte