Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskynie Sloupsko-Szoszówskie - Przegląd godzin otwarcia - Jaskynie Sloupsko-Szoszówskie 2022

Miesiąc Poniedziałek Wtorek - Piątek Weekend
Styczeń zamknięte wejście

10:00, 13:00

wejście

10:00, 13:00

Luty zamknięte wejście

10:00, 13:00

wejście

10:00, 13:00

Marzec zamknięte wejście wejście
Kwiecień zamknięte 9:00 - 15:00 9:00 - 15:00
Maj wejście 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00
Czerwiec 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00
Lipiec 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00
Sierpień 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00 8:20 - 16:00
Wrzesień wejście wejście wejście
Październik zamknięte wejście wejście
Listopad zamknięte wejście wejście
Grudzień zamknięte wejście

10:00, 13:00

wejście

10:00, 13:00

18.04.2022 | otwarte: 9:00 - 15:00
24.12.2022 - 26.12.2022 | zamknięte