Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jaskynie Sloupsko-Szoszówskie - Przegląd godzin otwarcia - Jaskynie Sloupsko-Szoszówskie 2020

Miesiąc Poniedziałek Wtorek - Piątek Weekend
Styczeń zamknięte po uzgodnieniu

10:00, 12:00, 13:00 z latarką

po uzgodnieniu

10:00, 12:00, 13:00 z latarką

Luty zamknięte po uzgodnieniu

10:00, 12:00, 13:00 z latarką

po uzgodnieniu

10:00, 12:00, 13:00 z latarką

Marzec zamknięte wejście

10:00, 12:00, 13:00

wejście

10:00, 12:00, 13:00

Kwiecień zamknięte wejście

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (długa + krótka), 16 (tylko krótka trasa)

wejście

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (długa + krótka), 16 (tylko krótka trasa)

Maj 8:20 - 16:00

o 16:00 tylko krótka wycieczka

8:20 - 16:00

o 16:00 tylko krótka wycieczka

8:20 - 16:00

o 16:00 tylko krótka wycieczka

Czerwiec 8:20 - 16:00

o 16:00 tylko krótka wycieczka

8:20 - 16:00

o 16:00 tylko krótka wycieczka

8:20 - 16:00

o 16:00 tylko krótka wycieczka

Lipiec 8:20 - 16:30

o 16:30 tylko krótka wycieczka

8:20 - 16:30

o 16:30 tylko krótka wycieczka

8:20 - 16:30

o 16:30 tylko krótka wycieczka

Sierpień 8:20 - 16:30

o 16:30 tylko krótka wycieczka

8:20 - 16:30

o 16:30 tylko krótka wycieczka

8:20 - 16:30

o 16:30 tylko krótka wycieczka

Wrzesień wejście

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (długa + krótka), 16 (tylko krótka trasa)

wejście

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (długa + krótka), 16 (tylko krótka trasa)

wejście

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (długa + krótka), 16 (tylko krótka trasa)

Październik zamknięte wejście

9, 10, 11, 12, 13 (długa + krótka), 14 (tylko krótka trasa)

wejście

9, 10, 11, 12, 13 (długa + krótka), 14 (tylko krótka trasa)

Listopad zamknięte wejście

10:00, 12:00, 13:00

wejście

10:00, 12:00, 13:00

Grudzień zamknięte po uzgodnieniu

10:00, 12:00, 13:00 z latarką

po uzgodnieniu

10:00, 12:00, 13:00 z latarką

24.12.2020 - 26.12.2020 | zamknięte