Show caves of the Czech Republic are open again Więcej
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Bozkowskie jaskinie dolomitowe

Charakterystyka

Woda wytworzyła KRAS KARKONOSZY I KARKONOSKIEGO PODGÓRZA w przeciągu milionów lat, w stosunkowo małych masywach krystalicznych wapieni i dolomitów, znajdujących się w dużej miąższości warstwach filitów i innych zmetamorfizowanych skał, tzw. krystaliniku karkonosko-izerskiego. Seria niewielkich krasowych masywów wychodzi tu na powierzchnię ziemi w dwóch przerywanych pasach, w kierunku zachód-wschód. Jaskinie znaleziono w nich w szczególności w okolicy miejscowości Železný Brod, Bozkov i Jesenné, Poniklá, Vrchlabí, Svoboda nad Úpou i Horní Albeřice, dalej na północ jeszcze w okolicy miejscowości Rokytnice nad Jizerou i Strážné. Największe z nich są Bozkowskie Jaskinie Dolomitowe.

BOZKOWSKIE JASKINIE DOLOMITOWE

  • znajdują się na północnym skraju miejscowości Bozkov na zboczu płaskowyżu Na Vápenci (485 m n.p.m.);
  • powstały dzięki intensywnemu działaniu korozyjnemu wód podziemnych w niewielkim soczewkowatym masywie dolomitów wapiennych, słabo zmetamorfizowanych, miejscami z dużą ilością wtrąceń krzemiennych;
  • tworzą dwa stosunkowo niezależne systemy korytarzy jaskiniowych i sal, które w ramach udostępniania do zwiedzania zostały połączone za pomocą przekopów i długiej sztolni;
  • w najniższych częściach są trwale zalane wodą tworzącą podziemne jeziora, największe w Czechach;
  • są unikatowe też dzięki niezwykłemu zakresowi selektywnej erozji ścian i stropów oraz wyjątkowym formom tych formacji;
  • dzięki całkowitej długości odkrytych dotąd pomieszczeń wynoszącej 1060 m i różnicy wysokości (deniwelacji) 43 m są najdłuższymi jaskiniami dolomitowymi w Republice Czeskiej;
  • mają dostępną do zwiedzania trasę o długości 350 m, czas trwania zwiedzania wynosi 45 minut;
  • temperatura powietrza wynosi tu 7,5–9 °C, wilgotność 96–100%, zaś temperatura wody w jeziorach 8 °C;
  • w 1999 roku zostały ogłoszone zabytkiem przyrody.

DOLOMIT (dolomit wapienny) jest to węglanowa skała tworzona przez mieszaninę minerałów kalcytu (CaCO3) i dolomitu (CaMg(CO3)2 ). Powstała w wyniku metamorfozy warstw osadowych wapienia z dawnych mórz z dodatkiem magnezu (Mg). Masyw dolomitowy w Bozkowie w wyniku wielokrotnych procesów górotwórczych ponadto zawiera dużo wtrąceń krzemiennych.