Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Bozkowskie jaskinie dolomitowe

Charakterystyka

Bozkowskie Jaskinie Dolomitowe są najdłuższym dolomitowym systemem jaskiń w Republice Czeskiej.  Obok niespotykanych nigdzie indziej form naciekowych ściany ich sal czy korytarzy zdobią unikalne warstwowe i kratkowane struktury krzemienia, plastycznie wypreparowane przez korozję selektywną. Zwiedzanie kończy się w Jaskini Jeziornej z przepięknie oświetlonym największym podziemnym jeziorem Czech.   

Znajdują się na północnym skraju gminy Bozkov koło Semil, na zboczu płaskowyżu Na Vápenci (485 m n.p.m.).

Sa trwale podtopione w swych najniższych partiach wodą tworzącą podziemne jeziora, największa w Czechach wspólna powierzchnia wszystkich podziemnych jezior znajduje się na poziomie 440 m n.p.m., najgłębsze poznane dotąd miejsce znajduje się 14,5 m pod powierzchnią;

Charakteryzują się rzadkimi zdobieniami naciekowymi różnych i niespotykanych gdzie indziej kształtów; ponieważ bozkovskie dolomity w przeciwieństwie do czystych wapieni zawierają mniej kalcytu, tutejsze zdobienia tworzą się o wiele wolniej i w mniejszym zakresie niż w innych jaskiniach krasowych; aż do odkrycia v Bozkovie nacieki jaskiniowe nie były w dolomitach w ogóle spotykane;