Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Caves opened: 12.02.2019

Bozkov Dolomite Caves 9:00 - 15:00
Information
Zbrašov Aragonite Caves tour at
10:00, 14:00
Information
Javoříčko Caves tour at
10:00, 13:00
Information
Mladeč Caves in agreement
Information
Na Pomezí Caves in agreement
wednesday 10:00, 12:00, 14:00
Information
Na Špičáku Cave in agreement
Information
Punkva Caves 8:40 - 14:00
Information
Sloup–Šošůvka Caves tour at
10:00, 12:00, 13:00 tour with a flashlight
Information
Výpustek Cave tour at
10:00, 12:00, 14:00
Information