14 show caves of the Czech Republic: VISITOR RULES IN EFFECT FROM NOVEMBER 22, 2021 More
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Sloupsko–šošůvské Caves

Characteristics / Evolution of the Caves

DEVELOPMENT OF THE SLOUP-ŠOŠŮVKA CAVES

In total, there are more than 1,100 caves and abysses in the Moravian Karst. They were formed by gradual erosion and corrosion activities of surface and atmospheric waters in limestones. The Sloup-Šošůvka Caves represent one of the most important ponor parts of the Punkva River hydrographic system. Together with other ponor caves in the area of Holštejn, the outlet Punkva Caves and the most extensive flow-through part – the Amatérská Cave – the underground system of the Punkva River with its length of over 30 km is the longest one in the Czech Republic. There were several development phases of the Sloup-Šošůvka Caves. At the beginning, the Sloupský Brook sunk in ponors no longer existing today and created the flow-through system drained towards the Pustý žleb Valley. Only relicts in the form of the Kůlna Cave or the Hřebenáč Rock remain from that system. In the next development phase, the upper levels of the Sloup-Šošůvka Caves were formed. Today, the Sloupský Brook sunk near the Hřebenáč Rock through the system of many ponors to a depth of over 80 metres, where it flows through the youngest part of the cave's lower levels. The water of the Sloupský Brook passes through what are so far totally unexplored flooded corridors to the Sloup part of the Amatérská Cave. After several kilometres, at the underground confluence with the Bílá voda Creek they form the Punkva River. Due to the ruggedness and substantial size of the two-level system of the Sloup-Šošůvka Caves, mighty abysses – the Stupňovitá, Kolmá, Nagel's and Černá chasms – were formed by cave break-downs between individual levels.