Show caves of the Czech Republic are open again More
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Punkva Caves

The Punkva Caves can be found in the Canyon of Pustý Žleb, about 1 km far from the Skalní mlýn Information Center. The caves were discovered in stages in the years 1909–1933 by Professor Absolon’s group of speleologists. The visitors walk through mighty underground spaces and passages decorated with stalactites and stalagmites, as far as the bottom of the world-famous Macocha (=Step Mother) Abyss. The abyss is 138,7 m deep, with fascinating ground dimensions: 174 by 76 m. The foot walk is followed by a motor boat ride along the  underground river Punkva. The ride includes the visit of the Masaryk´s Dome, one of the most beautiful caves of the Moravian Karst. The Punkevní (Punkva) Caves are an extension of the longest cave system in the Czech Republic, the Amateur´s Cave, whose passages are over 35 km long.