14 show caves of the Czech Republic: VISITOR RULES IN EFFECT FROM NOVEMBER 22, 2021 More
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Mladečské Caves

Characteristics / Piquancies

TŘESÍN NATURE TRAIL

An approximately 8 km long circuit through forest paths over Třesín Hill (along the red and blue tourist marks) begins and ends in the village of Mladeč. During a pleasant two-hour walk, at nine stops you will become acquainted with both living and non-living natural elements of this part of the nature reserve, with its karst terrain with lapies, dolines and sinks, with fissure caves and chimneys, with sand pipes in the locality of Brodka, Řimice exsurgences in the Morava River valley and in addition to the Mladeč Caves you are led into the romantic cave called Podkova (Horseshoe). During landscaping in the 19th century, the Liechtensteins built several romantic constructions here – Rytířská síň (Knight’s Hall), Obelisk (Obelisk) and Chrám přátelství (Temple of Friendship) and also adapted the rock formation known as Čertův most (Devil's Bridge).