Show caves of the Czech Republic are open again More
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Koněprusy Caves

Surroundings

Zlatý kůň

educational trail

Beroun

city Beroun

Městská hora (mount) – bears from the Czech children TV series

Městská hora

Tetín

Tetín – Slavic fortified settlement

Karlštejn

Karlštejn Castle was founded in 1348 by the Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor as his private residence and a place of safekeeping royal treasures, especially his collections of holy relics and the Imperial Crown Jewels. In 1355 Charles IV stayed here for the first time, overseeing the construction and decoration work, especially in chapels. The construction was completed in 1365 when the Chapel of the Holy Cross in the Great Tower was consecrated.

Karlštejn

Svatý Jan pod Skalou

Monastery (place of pilgrimage)

Svatý Jan pod Skalou

Solvayovy lomy

Solvays‘ guarries – Solvayovy lomy

Bubovické vodopády

Waterfalls with travertine

Bubovické vodopády

Žebrák

This castle is possibly the oldest aristocratic castle with two circular towers. After the reconstruction organized by Wenceslas IV (1361–1419) it became one of the most beautiful residences in the country. Today, Žebrák is the older and lower castle of the Czech largest castle system.

Žebrák

Točník

Točník is transitional castle, which with its targeted residential concept differences itself from the medieval defense systems. It was built by the Czech king Wenceslas IV at the turn of the 15th century.

Točník

Chrustenická šachta

Chrustenická šachta – shaft

Czech Karst

Kotýz – National Nature Monument

Koukolova hora – point of view

Klonk – National Narute Monunemt, geologically interesting place

Alkazar – former limestone quarry