Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Na Turoldu Cave

Information

Guided tour. Booking only for groups above 15 persons. Entry of individuals in the course of opening hours without reservation. The largest…

More

Opening hours

21.09.2020

closed

Complete list

Download opening hours

Contact

Contact person: Bc. Jiří Kolařík
692 01, Mikulov, U Lomu 54
+420 519 321 718, turold@caves.cz, facebook.com/jeskynenaturoldu
48°48' 53.000''N; 16° 38' 21.500''E

Show map

Routes and Entrance fee

cca 50-60 min
7-9 °C
84-95 %
280 m
350
 
On-line eTickets  
Price list & sales

Entrance fee

  • Adults

    120,- Kč

  • Reduction

    100,- Kč

  • Child

    60,- Kč

Description