Show caves of the Czech Republic are open again More
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Výpustek Cave - Opening hours - Výpustek Cave 2023

Month Monday Tuesday - Friday Weekend
January closed 10:00 - 14:00

visit at 10:00, 12:00, 14:00

10:00 - 14:00

visit at 10:00, 12:00, 14:00

February closed 10:00 - 14:00

visit at 10:00, 12:00, 14:00

10:00 - 14:00

visit at 10:00, 12:00, 14:00

March closed 10:00 - 14:00

visit at 10:00, 12:00, 14:00

10:00 - 14:00

visit at 10:00, 12:00, 14:00

April closed 9:00 - 16:00

tours at 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

9:00 - 16:00

tours at 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

May 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
June 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
July 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
August 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
September tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

October closed tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14

tour at

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

November closed tour at

10:00, 12:00, 14:00

tour at

10:00, 12:00, 14:00

December closed 10:00 - 14:00

visit at 10:00, 12:00, 14:00

10:00 - 14:00

visit at 10:00, 12:00, 14:00

01.01.2023 | closed
14.02.2023 | closed