Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Výpustek Cave - Opening hours - Výpustek Cave 2020

Month Monday Tuesday - Friday Weekend
January closed tour at

10:00, 12:00, 14:00

tour at

10:00, 12:00, 14:00

February closed tour at

10:00, 12:00, 14:00

tour at

10:00, 12:00, 14:00

March closed tour at

10:00, 12:00, 14:00

tour at

10:00, 12:00, 14:00

April closed tour at

10:00, 12:00, 14:00, 16:00

9:00 - 16:00
May 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
June 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
July 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
August 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
September tour at

10:00, 12:00, 14:00, 16:00

tour at

10:00, 12:00, 14:00, 16:00

9:00 - 16:00
October closed tour at

10:00, 12:00, 14:00

9:00 - 15:00
November closed tour at

10:00, 12:00, 14:00

tour at

10:00, 12:00, 14:00

December closed tour at

10:00, 12:00, 14:00

tour at

10:00, 12:00, 14:00

24.12.2020 - 26.12.2020 | closed