Show caves of the Czech Republic are open again More
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Na Turoldu Cave - Opening hours - Na Turoldu Cave 2022

Month Monday Tuesday - Friday Weekend
January closed closed closed
February closed closed closed
March closed closed closed
April in agreement in agreement in agreement
May closed 9:00 - 16:30 9:00 - 16:30
June 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00
July 9:00 - 17:00 19:00 - 21:00

Evening tour - reservation: +420 519 321 718

9:00 - 17:00 9:00 - 17:00
August 9:00 - 17:00 19:00 - 21:00

Evening tour - reservation: +420 519 321 718

9:00 - 17:00 9:00 - 17:00
September closed 10:00 - 16:00

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

9:00 - 16:30
October closed tour at

10, 11:30, 13, 14:30, 16

9:00 - 16:30
November closed in agreement in agreement
December closed closed closed
15.04.2022 - 24.04.2022 | open: 9:00 - 16:30
26.04.2022 - 30.04.2022 | open: 9:00 - 16:30