Show caves of the Czech Republic are open again More
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Chýnov Cave - Opening hours - Chýnov Cave 2023

Month Monday Tuesday - Friday Weekend
January closed closed closed
February closed closed closed
March closed closed closed
April closed 9:00 - 15:30 9:00 - 15:30
May closed 9:00 - 15:30 9:00 - 15:30
June closed 9:00 - 15:30 9:00 - 15:30
July closed 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00
August closed 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00
September closed 9:00 - 15:30 9:00 - 15:30
October closed tour at

10:00, 12:00, 14:00

tour at

10:00, 12:00, 14:00

November closed closed closed
December closed closed closed