Show caves of the Czech Republic are open again More
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Na Pomezí Caves - Opening hours - Na Pomezí Caves 2023

Month Monday Tuesday - Friday Weekend
January in agreement in agreement

wednesday 10:00, 12:00, 14:00

closed
February in agreement in agreement

wednesday 10:00, 12:00, 14:00

closed
March in agreement in agreement

wednesday 10:00, 12:00, 14:00

closed
April closed 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
May closed 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
June closed 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
July 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00
August 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00
September closed 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
October closed 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00
November in agreement in agreement closed
December closed closed closed